afm big afm small

Investeer ook mee met hoog rendement in verhuurde appartementen, studio’s en kamers.

Er is een grote kamernood en vraag naar kleine studio's en appartementen. Verhuur van kamers, studio's en appartementen geeft een goed en bestendig rendement, dat ook nog meestijgt met inflatie. Nu de banken vrijwel geen rente geven op spaargeld is beleggen in vastgoed nog aantrekkelijker. Beleggen in meerdere panden zorgt voor risicospreiding. De meeste beleggers lukt dat niet alleen. Ferax Vastgoed lost dit op door voor een groep beleggers te investeren en de revenuen te verdelen.

Ferax Vastgoed belegt met het vermogen van een groep investeerders in voornamelijk studentenhuizen. Zo kan gezamenlijk wel in meerdere panden gespreid belegd worden en daarmee risico worden beperkt. De opbrengst wordt 100% onder de beleggers verdeeld.

U kunt ook meebeleggen met Ferax. Momenteel staat Serie 4 open voor deelname. Vraag daartoe de prospectus aan en schrijf u ook in.

In vijf en een half jaar tijd (september 2017 tot februari 2023)  heeft Ferax Vastgoed belegd in 28 studentenhuizen met 197 verhuurde kamers, 95 appartementen, 3 woningen, met in totaal 352 verblijfsruimtes.

De beleggingswaarde daarvan is circa 30 miljoen euro en het door beleggers bijeengebrachte vermogen nagenoeg € 14.000.000.

Beleggen met Ferax is Impact Beleggen.

Jongeren betaalbare woonruimte, u de opbrengst!

Beleg ook in Obligaties van Ferax Vastgoed!

Met Ferax Vastgoed belegt u mee in verhuurde woningen, appartementen en huizen voor kamergewijze bewoning. Ferax verhuurt die en deelt met u de volledige opbrengst. Dat is uniek in Nederland. Uw rendement beloopt daarmee al snel 7% of meer per jaar.

Serie A begon in 2017, Serie B in 2019 en Serie 3 in 2021. In een eerste jaar waarin de panden worden gekocht en verbouwd wordt meestal geen overwinst behaald. Dat geldt hier voor Serie 3.

Serie A behaalde in 2020 6,21% en in 2021 5,8%. Serie B behaalde in 2020 5,77% en in 2021 6,3%. Dit betreft de dan al verhuurde panden. Er zijn ook panden waarin na aankoop wordt verbouwd.

De waardestijging van de panden is hierin niet meegenomen. Doordat de markt vanaf 2018 in een stijgende lijn beweegt, is de waardestijging wel significant geweest. 

Het is nu mogelijk in te schrijven op Serie 4.

De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar. Serie 4 loopt vanaf 19 september 2022 en wordt in 2027 afgelost. U schrijft in op de obligatielening voor een of meerdere obligaties van 1.000 euro per stuk. Na onze bevestiging maakt u de inleg over en bent u obligatiehouder. Als u 25.000 euro of meer inlegt, deelt u naar rato van uw inleg mee in 100% van de op de verhuur gemaakte jaarlijks winst en de bij latere verkoop gemaakte winst. Ferax betaalt hierop per jaar 4% vooruit.

Vraag de prospectus aan en meld u aan!

Beleg ook in Obligaties van Ferax Vastgoed!

Serie A

€2.499.000

€0
€2.499.000
Bekijk panden

Serie B

€4.999.000

€0
€4.999.000
Bekijk panden

Serie 3

€4.999.000

€0
€4.999.000
Bekijk panden

Serie 4

€2.377.000

€0
€4.999.000
Bekijk panden

Serie 5

€0

€0
€4.999.000

De panden van Ferax Vastgoed

Ferax verhuurt woonruimte aan studenten, singles en starters in en rondom Den Haag, Leiden, Oegstgeest, Hillegom, Leidschendam, Arnhem, Nijmegen, Reeuwijk, Harlingen en Goes.

Nieuwsblog

Ferax sponsor Schaak Toernooi met Loek van Wely

Vrijdag 11 november was er het Groote Industrieele Schaaktoernooi op de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Grootmeester en ook Eerste-Kamerlid Loek van Wely speelde daar simultaan tegen 26 tegenstanders.

lees meer

Beleggen bij Ferax Vastgoed 6-7% of meer of sparen bij de bank 0%?

Als de spaarrente vrijwel 0% is, is het verhuren van kamers, studio’s en etages een goed alternatief. De vraag ernaar is zeer groot. Zelf beleggen geeft gedoe. Ferax Vastgoed neemt al uw zorgen uit handen. Het, hoge, rendement wordt elk kwartaal verdeeld onder de beleggers.

lees meer

Ferax Vastgoed 3 koopt voor Serie 3 appartementen in Velp

Ferax 3 koopt de laatste panden voor Serie 3

lees meer

Dave van Helsdingen

Dave van Helsdingen (maart 1959) studeerde Sociaal- Economisch en Privaatrecht in Groningen (afgestudeerd in 1983). Vanaf 1984 werkte hij bij Jones Lang Wootton (nu Jones Lang Lasalle) in Rotterdam als makelaar in commercieel onroerend goed. Daarna als makelaar commercieel vastgoed bij Jacobus Recourt in Amsterdam en vanaf 1992 bij Nieboer Gemako in Den Haag. In 1996 trad hij in dienst bij Blauwhoed als commercieel projectontwikkelaar en vervolgens in 2000 bij Cushman Wakefield als directeur van hun kantoor in Rotterdam. Vanaf 2003 is hij met als basis Wassenaar, ook zijn geboorteplaats, zelfstandig makelaar in commercieel vastgoed, investeerder in vastgoed en projectontwikkelaar.

Paul Vernooijs

Paul Vernooijs (december 1958) studeerde in Leiden respectievelijk Notarieel en Fiscaal Recht (afgestudeerd in 1983 en 1985). Begin 1985 werkte hij als belastingadviseur bij De Boer en Van Keulen (nu onderdeel van PWC) in Amsterdam. Eind 1986 werd hij zelfstandig als fiscaal en financieel adviseur en was eind jaren tachtig een van de eerste financieel planners van Nederland. Zijn belangstelling voor beleggen in vastgoed leidde er al vanaf midden jaren negentig toe dat hij ook financieringen verzorgde voor vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars waardoor hij ervaring opdeed met de beleggingsmarkt. Vanaf 2004 richtte hij zich op projectontwikkeling en transformeerde hij kantoren naar woningen, renoveerde woningen en verkocht die door en kocht diverse beleggingen aan. Na 2008 lag de nadruk van zijn werkzaamheden vanwege de toenmalige crisis in Nederland meer op fiscaal en financieel adviesterrein. Sinds 2013 is hij ondermeer actief voor vermogensbeheerders bij het opzetten van beleggingsmaatschappen in vastgoed, naast eigen activiteiten als belegger en projectontwikkelaar.

Prospectus aanvragen