Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed geeft een goed rendement

De bankrente is vrijwel nul, aandelen fluctueren sterk in waarde en de belasting over uw vermogen is vaak al meer dan een procent per jaar. Iedereen die een pand in de verhuur heeft, weet dat daarvan het rendement meestal beter is dan dat van beleggen in aandelen of het geld op de bank te laten staan. Beleggen in verhuurde woonruimte geeft een stabiel en goed rendement van al snel 8% of meer met overzienbare risico's en is daarmee zeker een goed alternatief voor sparen.

U kunt mee investeren met Ferax Vastgoed

U kunt zelf in verhuurde panden beleggen. U kunt ook samen met meerdere investeerders in panden investeren met Ferax Vastgoed. Wij beleggen in panden met kamerverhuur en appartementen. Dat doen we voor beleggers die het gedoe niet zelf willen. De doelgroep is studenten, starters en andere jongeren. Door de spreiding over vele panden en vele huurders maken wij het stabiel en goed rendement van al snel 8% of meer. Ferax keert elk jaar 100% van de winst uit aan de investeerders. U doet mee door te storten op obligaties die door Ferax Vastgoed zijn uitgegeven. Dat leest u verder op de pagina Hoe het werkt.

Ferax heeft inmiddels 22 appartementen en 12 studentenhuizen in eigendom, met een totaal van 125 kamers. Vele huurders geeft een bestendige cashflow. De grote vraag naar kleinschalige woonruimte staat garant voor deze bestendige verhuur.

Welke categorieën vastgoed?

Beleggen in vastgoed kent vele mogelijkheden. Zo kunt u beleggen in woningen, appartementen, winkels, kantoren, opslagloodsen, distrubutiecentra en ook hele winkelcentra. Dat doet u zelf of via aanbieders van beleggingsfondsen. Ferax Vastgoed is zo'n aanbieder. Ferax is een unieke aanbieder. Alle winst die wordt gemaakt, wordt verdeeld onder de investeerders. De initiators van Ferax beleggen zelf ook mee, vandaar. Wij hebben allemaal hetzelfde belang.

Het wel en wee van de economie heeft zijn invloed op de opbrengsten van de verschillende soorten vastgoed. Zo is het duidelijk dat veel winkels te lijden hebben onder de invloed van internetwinkels. Met distributiecentra gaat het nou juist weer goed vanwege het versturen van pakjes aan de bestellers in zo'n winkel. De laatste crisis, van begin 2020, zal zijn invloed zeker hebben op de verhuur van horecapanden.

Bij al die observaties steekt de woningmarkt positief af. Iedereen moet wonen. Niet voor iedereen is een eigen huis een mogelijkheid. Panden met kamers, appartementen en woonhuizen kunnen altijd verhuurd worden. Als de woonruimte voor een redelijke prijs gekocht kan worden, is de verhuur een aantrekkelijk manier om rendement te maken.

Aankoop financiering en verhuur

De aan- en verkoopmarkt van woningen is vrij doorzichtig. Makelaars zetten te koop komende panden meestal op Funda omdat er daardoor veel meer gegadigden kunnen worden bereikt. Er ontstaat dan een echte marktprijs. De koper betaalt precies het bedrag dat een huis waard is en de verkoper ontvangt die. Op de markt voor gezinshuisvesting, waar schaarste heerst, komt het voor dat kopers over elkaar heen bieden. Een huis wordt dan voor teveel geld verkocht. Maar is dat dan de waarde? Wij denken van wel. De markt bepaalt dat.

Voor echt beleggingsvastgoed werkt het niet veel anders. Makelaars hebben daarvoor Funda in business. Daar worden de panden op gezet en de markt doet zijn werk. Ook is er bijvoorbeeld Beleggingspanden.nl.

Makelaars onderling hebben, in een plaats als Den Haag bijvoorbeeld, veelvuldg contact en weten aan elkaar door te geven dat er beleggingspanden te koop komen. Die worden dan onder de aandacht van een aantal beleggers gebracht. Er wordt voor gewaakt dat panden "over de markt" gaan. Het is heel wel mogelijk dat als een bepaald aanbod overal bekend wordt, dat de markt dan denkt dat er iets mee is. Dat is slecht voor de prijsvorming. Dit deel van de beleggingsmarkt is slecht toegankelijk voor de beginnende particuliere verhuurder. Ferax Vastgoed heeft wel toegang tot die markt.

U het rendement, zij de betaalbare woonruimte

U hebt een pand gevonden, gekocht en dan gaat u dat verhuren. Ook daar heb je weer vele websites voor. Adverteren in de krant is niet meer nodig.

De huur van een woning wordt gereguleerd door de Huurwet. Daarin staat dat u kleinere woningen niet voor meer dan de wettelijk vastgestelde huur mag verhuren. Deze wordt berekend op basis van een puntentelling. Er worden punten toegekend aan het oppervlak van de woning en de aanwezigheid en de luxe van de voorzieningen in de woning. Ook de waarde speelt mee. Als de puntentelling een bepaald aantal punten overschrijdt, dan is sprake van vrije sector en mag de verhuurder een huur vragen die hem past. Wel is er marktwerking. Vraag je teveel dan verhuur je niet. Als de punten lager uitkomen dan die van de vrije sector spreekt men van een sociale huurwoning.

Belangrijk om te weten is dat kamerverhuur een eigen puntentelling heeft. De waarde van de woning telt niet mee, alleen het oppervlak en de voorzieningen. Het vreemde is dan dat volgens de puntentelling een kamer in Amsterdam net zoveel mag kosten als een evengrote kamer in Waddinxveen. Terwijl de markt in Amsterdam bereid is veel meer te betalen voor een kamer. Ook met deze maximale huur valt een goed rendement te behalen. De kamerbewoners hebben een betaalbare woonruimte en u het rendement.

Rendement is hoog

Verhuurders ontvangen huur, betalen daarvan de kosten, rente en aflossing en wat dan overblijft is het netto cash rendement. Bij dit soort verhuur is 8% of meer goed haalbaar. Bedenk wel dat de opbrengst van pand tot pand verschilt. Dat ligt aan de kostprijs van het huis, de hoogte van de huur en de jaarlijkse kosten. Bij verkoop komt de aflossing er, als het goed is, weer uit en incasseert de verkoper ook de waardestijging. Dat verhoogt het rendement aanzienlijk.

Opbrengst wordt hoger door bankfinanciering

Banken vragen circa 3,5% per jaar op leningen voor een belegging. Stel de huur op een pand van € 500.000 is 7%. Dat is € 35.000. De lasten stellen we op € 7.000 per jaar. Dat is bijvoorbeeld onderhoud, verzekeringen en gemeentebelastingen. Netto ontvangen wij € 28.000. Dat is 5,6%.

Stel we lenen € 300.000, dan betalen we circa (3,5%) € 10.000 aan rente. Dan houd je dus € 25.000 over. Er resteert (na € 7.000 lasten) € 18.000. Aangezien we € 300.000 hebben geleend hebben we zelf € 200.000 ingelegd. De opbrengst van € 18.000 op € 200.000 is 9%. Door lenen wordt het rendement in plaats van 5,4%, 9%, dus flink hoger. 

Doet u dat allemaal zelf?

Als u tijd genoeg hebt en voldoende toegang tot de markt, kunt u dat allemaal zelf doen. Veel beleggers schakelen een beheerder in. Dat voorkomt het gedoe en je hoeft niet ergens naartoe voor een lekkende kraan. Dat is nou precies de markt waarin Ferax Vastgoed actief is. Ferax brengt een flink aantal beleggers bijeen om samen in goed renderend vastgoed te investeren en de revenuen ervan te ontvangen.

Werkwijze Ferax

Ferax belegt in panden met kamerverhuur en appartementen. Dat doen we voor beleggers die het gedoe niet zelf willen. De doelgroep is studenten, starters en andere jongeren. Onder studenten, singles en starters op de woningmarkt is een groot tekort aan woonruimte. De belegger die zich op deze markt richt zal zich weinig zorgen hoeven te maken over leegstand. Ferax ontneemt u alle zorgen van de belegging, van de aankoop, financiering, verhuur, onderhoud, boekhouding en beheer, de winstuitkeringen, tot aan de uiteindelijke verkoop.

U kunt mee investeren met Ferax Vastgoed. U verstrekt een lening. Dat is vormgegeven in obligaties. Als u vanaf € 25.000 belegt, deelt u volledig mee in de winst op de huurinkomsten, zowel per jaar als bij verkoop van panden. Er zijn geen kosten bij instappen en uitstappen. 

Looptijd

U investeert voor een duur van 5 jaar. Het huidige obligatiefonds is begonnen in mei 2019. Na afloop van de 5 jaar volgt verkoop of doorrollen van de investering in een volgend fonds waarna wordt afgelost en de opbrengst wordt verdeeld. Als de markt ongunstig is, kunnen panden langer aangehouden worden. Er wordt altijd naar gestreefd om de beste panden in te brengen in een volgend fonds, waarin u ook kunt deelnemen.

Risico spreiden leidt tot meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van een grotere groep beleggers, die via Ferax Vastgoed gezamenlijk panden koopt en verhuurt. Daarmee kunt u beter uw risico spreiden. Door de schaal gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag waardoor de winst groter is. Dit is het voordeel van gezamenlijk beleggen.

Welke panden en plaatsen?

Ferax Vastgoed belegt in panden met kamers en appartementen, die een huur van rond de 7% of beter nog 8% zullen opbrengen. Dat doen wij in voornamelijk in Leiden, Den Haag, maar ook in andere plaatsen als zich daar een goede investeringskans voordoet.

Beleggen met Ferax is Impact Beleggen.

Jongeren betaalbare woonruimte, u de opbrengst!

Prospectus aanvragen

Bedankt voor uw belangstelling.

Mocht u vragen hebben of kennis willen maken?
Laat dan uw naam en telefoonnummer en/of email adres en wij zullen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons ook altijd bellen op: 071-519 11 20.

Wij horen graag van u,
Paul Vernooijs en Dave van Helsdingen