afm big afm small

Investeren in vastgoed

Investeer met hoog rendement in verhuurde appartementen, studio’s en kamers.

  • Ferax investeert in een goedrenderende niche in verhuurd vastgoed.
  • Ferax betaalt de investeerder alle winst per jaar uit, ook de waardestijging van het pand.
  • Grote kamernood en vraag naar kleine studio's en appartementen.
  • Verhuur van kamers, studio's en appartementen geeft een goed en bestendig rendement
  • Rendement stijgt mee met inflatie. Beleggen in vastgoed is heel aantrekkelijk.
  • Beleggen in meerdere panden zorgt voor risicospreiding.
  • Beleggen in kamerverhuurpanden met dus meer huurders per pand verlaagt het risico nog meer.
  • De meeste beleggers lukt dat niet alleen. Ferax Vastgoed lost dit op door voor een groep beleggers te investeren in voornamelijk studentenhuizen en de revenuen te verdelen. Zo kan gezamenlijk wel in meerdere panden gespreid belegd worden en daarmee risico worden beperkt. De opbrengst wordt 100% onder de beleggers verdeeld.
  • U kunt ook meebeleggen met Ferax. Momenteel staat Serie 4 open voor deelname. Vraag daartoe de prospectus aan en schrijf u ook in.

Lees verder op de Homepage

Prospectus aanvragen

Investeren in vastgoed geeft een goed rendement

Aandelenkoersen bewegen op en neer. De waarde van beleggingspanden is stabiel en de huur stijgt met inflatie. Een stijgende huur betekent ook een stijgende waarde van het verhuurde pand

Voor rustig beleggen is investeren in verhuur een prima alternatief. Het rendement is al snel rond de 7% of meer met overzienbare risico's. Het rendement door waardestijging beloopt snel 15-20% op eigen vermogen. 

Alle winst die Ferax Vastgoed maakt, wordt verdeeld onder de investeerders. Ferax kent geen instapkosten en ook geen exitkosten. Ferax is daarmee een unieke aanbieder van beleggingsfondsen. De initiators van Ferax beleggen zelf ook mee. Wij hebben allemaal hetzelfde belang.

U kunt mee investeren met Ferax Vastgoed

Iedere investeerder bij Ferax neemt deel in een uitgebreide portefeuille met meerdere panden met voornamelijk kamerverhuur en appartementen. De winsten worden gedeeld, per jaar en bij de verkoop. Het risico is gespreid en het rendement zeker en stabiel.

Van begin 2017 tot heden heeft Ferax Vastgoed een portefeuille verhuurd vastgoed opgebouwd van 29 verhuurde studentenhuizen, met 226 kamers, 93 appartementen, 3 woningen en 18 winkels (project wonen boven winkels), met 340 huurders. Vele huurders geeft een bestendige cashflow. De grote vraag naar kleinschalige woonruimte staat garant voor de bestendige verhuur.

Prospectus aanvragen

Welke categorieën vastgoed?

Er zijn veel categorieën vastgoed waarin belegd kan worden. Ferax Vastgoed belegt voornamelijk in panden met kamerverhuur en ook wel appartementen. Het voordeel is dat een huis meerdere huurders heeft. Het risico van niet betalen is dus gespreider. Er is ook geen leegstand, want de bewoners dragen zelf de volgende bewoner aan.

Aankoop financiering en verhuur

De aan- en verkoopmarkt van beleggingspanden is niet doorzichtig. Het aanbod komt van makelaars, andere beleggers en websites zoals Beleggingspanden.nl. Speciale financieringsbedrijven financieren beleggingspanden.

Makelaars geven aan elkaar door dat er beleggingspanden te koop komen. Die worden dan onder de aandacht van een aantal beleggers gebracht. Ferax Vastgoed heeft toegang tot die markt. Veel particuliere beleggers hebben dat niet en ook daarom beleggen zij bij Ferax.

U het rendement, zij de betaalbare woonruimte

De huur van een woning wordt gereguleerd door de Huurwet. Kleinere woningen kennen een wettelijk vastgestelde huur berekend naar een puntentelling. Kamerverhuur heeft een eigen puntentelling, gebaseerd op het oppervlak en de voorzieningen. Voor de puntentelling maakt het ook niet uit of het een kamer in Amsterdam is, of in Waddinxveen.

Ook met deze maximale huur valt een goed rendement te behalen. De kamerbewoners hebben een betaalbare woonruimte en u het rendement.

Prospectus aanvragen

Rendement is hoog

Verhuurders ontvangen huur, betalen daarvan de kosten, rente en aflossing en wat dan overblijft is het netto cash rendement. Bij dit soort verhuur is 7% of meer goed haalbaar. Bedenk wel dat de opbrengst van pand tot pand verschilt. Dat ligt aan de kostprijs van het huis, de hoogte van de huur en de jaarlijkse kosten. Bij verkoop incasseert de verkoper ook de waardestijging. Dat verhoogt het rendement aanzienlijk.

Opbrengst wordt hoger door bankfinanciering

Een rekenvoorbeeld: een pand van €500.000, met een huur van 7% levert €35.000 op. De kosten zoals verzekering en onderhoud en gemeentelijke heffingen zijn misschien 1%. Dan resteert 6%, dus 30.000. 

We lenen 250.000 tegen 5%. Dat is 12.500. Zelf hebben we ook 250.000 euro ingelegd. De bank vraagt alleen rente. Nu houden we dus 17.500 over. Dat is 7% op onze eigen 250.000.

Dat is per jaar. Omdat de huur stijgt met inflatie, stijgt ook de waarde van het pand. De huurverhoging per jaar, stel 5%, doet de pandwaarde stijgen met 5%. Dat is €25.000, elk jaar weer, een rendement op onze eigen €250.000 van 10%. Bij verkoop wordt die meerwaarde ook volledig geincasseerd.

Prospectus aanvragen

Doet u dat allemaal zelf?

Dat kunt u allemaal zelf doen. Veel beleggers schakelen een beheerder in. Dat voorkomt het gedoe en je hoeft niet ergens naartoe voor een lekkende kraan. Dat is nou precies de markt waarin Ferax Vastgoed actief is. Ferax brengt een flink aantal beleggers bijeen om samen in goed renderend vastgoed te investeren en de revenuen ervan te verdelen.

Werkwijze Ferax

Ferax ontvangt geld van beleggers en belegt in panden met kamerverhuur en appartementen. De doelgroep is studenten, starters en andere jongeren. In die groepen is een groot tekort aan woonruimte. De belegger weet zich in deze markt verzekerd van een zorgeloos rendement.

Ferax ontzorgt. Wij kiezen de belegging, regelen de aankoop, financiering, verhuur, onderhoud, boekhouding en beheer, de winstuitkeringen en de uiteindelijke verkoop.

U kunt mee investeren met Ferax Vastgoed. U verstrekt een lening tegen uitreiking van een obligatie. Vanaf € 25.000 belegt, deelt u volledig mee in de winst op de huurinkomsten per jaar en de winst bij verkoop van panden. Er zijn geen kosten bij instappen en uitstappen. 

Prospectus aanvragen

Looptijd

De looptijd is 5 jaar. Daarna wordt de inleg met de verkoopwinst uitbetaald. Wij streven ernaar de panden in te brengen in een volgend fonds. Het is immers zonde goede panden te verkopen. U kunt deelnemen in het nieuwe fonds of niet.

Risico spreiden leidt tot meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van een grotere groep beleggers, die via Ferax Vastgoed gezamenlijk panden koopt en verhuurt. Daarmee kunt u beter uw risico spreiden. Door de schaal gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag waardoor de winst groter is. Dit is het voordeel van gezamenlijk beleggen.

Welke panden en plaatsen?

Ferax Vastgoed belegt in panden met kamers en appartementen, die een huur van rond de 7% of beter nog 8% zullen opbrengen. Dat doen wij bijvoorbeeld in Leiden, Den Haag, Arnhem en Nijmegen, maar ook in Rotterdam, Harlingen, Goes en Schiedam. Eigenlijk overal als zich daar een goede investeringskans voordoet.

Prospectus aanvragen

Prospectus aanvragen