afm big afm small

Hoe het werkt

Werkwijze Ferax Vastgoed

Wij kopen panden met kamers en appartementen, die al verhuurd zijn of verhuurd kunnen worden. Deze worden verhuurd aan studenten, singles, starters op de woningmarkt en bijvoorbeeld expats. De huur minus de kosten is de winst. Die wordt verdeeld over alle obligatiehouders die winstdelend investeren. Dat is bij een inleg van € 25.000 of meer.

Van begin 2017 tot heden heeft Ferax Vastgoed een portefeuille verhuurd vastgoed opgebouwd van 29 verhuurde studentenhuizen, met 226 kamers, 93 appartementen, 3 woningen en 18 winkels (project wonen boven winkels), met 340 huurders. Vele huurders geeft een bestendige cashflow. De grote vraag naar kleinschalige woonruimte staat garant voor de bestendige verhuur.

Prospectus aanvragen

Geen zorgen van beheer

De directie van Ferax Vastgoed regelt alle zaken rondom het vastgoed en de uitbetaling van de opbrengsten. Zij ontneemt u alle zorgen van de belegging, van de aankoop, financiering, verhuur, onderhoud, boekhouding en beheer, winstuitkering, tot aan de uiteindelijke verkoop. Hiervoor ontvangt Ferax Vastgoed als vergoeding een percentage van de ontvangen huur. Dit is hetzelfde als wanneer een beleggende vriendenclub gezamenlijk belegt. Eén belegger doet het beheer en ontvangt daarvoor een vergoeding. Iedereen krijgt zijn of haar deel en allen hebben hetzelfde belang.

Prospectus aanvragen

Hogere financieringsrente geen probleem

Eind 2022 liep de rente voor beleggingsfinanciering op naar 7%. Voorheen was die 3-3,5%. Bij een rente van 7% valt een pand dat 5% oplevert aan huur niet te financieren. Dat is verliesgevend. 
 

Ferax Vastgoed lost dat op door panden aan te kopen, die pas na een verbouwing verhuurd kunnen worden. De huur (bijvoorbeeld 50.000) van het verbouwde pand (kostprijs zeg 700.000) is net zo hoog als die van een kant en klaar pand (kostprijs zeg 1.000.000). Alleen heeft Ferax nu 7% rendement en geen 5%. Ons pand is nu wel te financieren. De rente is inmiddels wel weer aan het dalen.

Ferax Vastgoed zal zich daarom vrijwel volledig focussen op aanschaf van panden die eerst verbouwd moeten worden om ze gereed voor verhuur te maken.

Prospectus aanvragen

Looptijd 5 jaar

De looptijd van de investering in obligaties is 5 jaar. Panden worden na afloop verkocht of doorgerold naar een nieuw obligatiefonds. Dan volgt de aflossing en wordt de opbrengst verdeeld. Als de markt ongunstig is, kunnen panden langer aangehouden worden. Er wordt altijd naar gestreefd om de beste panden in te brengen in een volgend fonds, waarin u ook kunt deelnemen.

Prospectus aanvragen

Risico spreiden met zijn allen geeft meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van een grote groep beleggers, die via Ferax Vastgoed gezamenlijk panden koopt en verhuurt. Ferax Vastgoed regelt dit en beheert. Door gezamenlijk met anderen te beleggen, spreidt u beter het risico van beleggen. Door de schaalgrootte gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag, waardoor de winst groter is. Dit is ook het voordeel van gezamenlijk beleggen.

Prospectus aanvragen

Welke panden en plaatsen?

Ferax Vastgoed belegt in panden en appartementen, waarvan de huur rond de 7% van de investering bedraagt. De investering is het bedrag van de aankoopprijs, de kosten koper en de kosten van een eventuele verbouwing. Dat doen wij in voornamelijk in Leiden, Den Haag, maar ook elders, waar zich een goede gelegenheid om te investerien voordoet. Inmiddels hebben we ook panden in Schiedam, Harlingen, Arnhem en Goes. De inkoop is daar lager en het rendement dus hoger.

Prospectus aanvragen

Beleggen met Ferax is 100% transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend een volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax Vastgoed. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken, aankoopovereenkomsten en andere stukken controleren. De initiatoren van Ferax beleggen ook in de obligaties van Ferax. Uw belang is ons belang.

Prospectus aanvragen

Obligaties verkopen tijdens de looptijd van 5 jaar

De looptijd van de investering in obligaties, de lening die u verstrekt, is 5 jaar.  Maar, obligatiehouders kunnen de obligaties altijd tussentijds verkopen aan andere obligatiehouders. Ook aan derden, mits Ferax de beoogd opvolger dan heeft getoetst in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme. Ferax koopt ook zelf in als de liquiditeit dat toestaat, dit is geen verplichting.

Prospectus aanvragen

U deelt volledig mee

Dit is een uniek aspect van beleggen met Ferax Vastgoed. Als u €25.000 of meer investeert in obligaties, deelt u elk jaar en ook bij verkoop mee in het volledige rendement van Ferax. Er zijn geen kosten bij instappen en uitstappen. Verkoop aan andere obligatiehouders kan door Ferax worden begeleid. U kunt trouwens wel al instappen vanaf €1.000. Onder een totale investering van €25.000 |(wel verdeeld over alle Series) is uw investering niet winstdelend.

Prospectus aanvragen

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van Ferax moeten niet alleen vruchtbaar zijn; wij beleggen zo veel mogelijk in al duurzaam gemaakte panden en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen of warmwaterterugwininstallaties..

Prospectus aanvragen

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Als u met uw BV investeert valt dit gewoon onder de Vennootschapsbelasting. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Prospectus aanvragen

Rendement 7% of meer

Ferax vergoedt een rente van 4%, maar pas zodra de inkomsten de kosten overschrijden.. Dat is een voorschot op de winst, de huur minus de kosten per jaar. Ferax verdeelt na vaststelling van de jaarcijfers 100% van de winst per jaar en bij verkoop over de obligatiehouders die €25.000 of meer investeren. Wij verwachten dat deze winst rond de 7% per jaar bedraagt. De uitkering van de verkoopwinst zal de totale winst wellicht met nog enkele procenten verhogen. De initiators van Ferax Vastgoed beleggen zelf ook mee in de obligaties en delen op die manier mee in de winst.

Prospectus aanvragen

Opbrengst van vastgoed; een rekenvoorbeeld

Beleggen met eigen geld

€500.000

€37.500

€5.250

€32.250

Rendement (32.250/500.000)

6,45%

Beleggen met geleend geld

€250.000

€250.000

€37.500

€5.250

€15.000

€17.250

Rendement (17.250/250.000)

6,9%

Interesse om te beleggen? Vraag dan de prospectus aan

prospectus aanvragen 
Prospectus aanvragen