Hoe het werkt

Werkwijze Ferax Vastgoed

Wij kopen panden met kamers en appartementen, die al verhuurd zijn of verhuurd kunnen worden. Deze worden verhuurd aan studenten, singles, starters op de woningmarkt en bijvoorbeeld expats. De huur minus de kosten is de winst. Die wordt verdeeld over alle obligatiehouders die winstdelend investeren. Dat is bij een inleg van € 25.000 of meer.

Ferax heeft inmiddels 22 appartementen en 12 studentenhuizen in eigendom, met een totaal van 125 kamers. Vele huurders geeft een bestendige cashflow. De grote vraag naar kleinschalige woonruimte staat garant voor deze bestendige verhuur.

Geen zorgen van beheer

De directie van Ferax Vastgoed regelt alle zaken rondom het vastgoed en de uitbetaling van de opbrengsten. Zij ontneemt u alle zorgen van de belegging, van de aankoop, financiering, verhuur, onderhoud, boekhouding en beheer, winstuitkering, tot aan de uiteindelijke verkoop. Hiervoor ontvangt Ferax Vastgoed als vergoeding een percentage van de ontvangen huur. Dit is hetzelfde als wanneer een beleggende vriendenclub gezamenlijk belegt. Eén belegger doet het beheer en ontvangt daarvoor een vergoeding. Iedereen krijgt zijn of haar deel en allen hebben hetzelfde belang.

Toezicht op naleving van de voorwaarden

Er is een Stichting Toezicht Ferax Vastgoed. Deze stichting houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden, zoals de besteding van de gelden die geïnvesteerd zijn door de obligatiehouders in aankoop van vastgoed en/of aflossing van financieringen op vastgoed, uitbetaling van rente etc. Zij zorgt ook voor opvolging van de directieleden van Ferax indien deze gelijktijdig zouden wegvallen.

Looptijd 5 jaar

De looptijd van de investering in obligaties is 5 jaar. Dit is begonnen in mei 2019. Panden worden na afloop verkocht of doorgerold naar een nieuw obligatiefonds. Dan volgt de aflossing en wordt de opbrengst verdeeld. Als de markt ongunstig is, kunnen panden langer aangehouden worden. Er wordt altijd naar gestreefd om de beste panden in te brengen in een volgend fonds, waarin u ook kunt deelnemen.

Risico spreiden met zijn allen geeft meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van een grote groep beleggers, die via Ferax Vastgoed gezamenlijk panden koopt en verhuurt. Ferax Vastgoed regelt dit en beheert. Door gezamenlijk met anderen te beleggen, spreidt u beter het risico van beleggen. Door de schaalgrootte gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag, waardoor de winst groter is. Dit is ook het voordeel van gezamenlijk beleggen.

Welke panden en plaatsen?

Ferax Vastgoed belegt in panden en appartementen, waarvan de huur rond de 7% of beter nog 8% van de investering bedraagt. De investering is het bedrag van de aankoopprijs, de kosten koper en de kosten van een eventuele verbouwing. Dat doen wij in voornamelijk in Leiden, Den Haag, maar ook elders, waar zich een goede gelegenheid om te investerien voordoet.

Beleggen met Ferax is 100% transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend een volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax Vastgoed. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken, aankoopovereenkomsten en andere stukken controleren. De initiatoren van Ferax beleggen ook in de obligaties van Ferax. Uw belang is ons belang.

Obligaties verkopen tijdens de looptijd van 5 jaar

De looptijd van de investering in obligaties, de lening die u verstrekt, heeft een looptijd van 5 jaar. Dit is begonnen in mei 2019. Maar, obligatiehouders kunnen de obligaties altijd tussentijds verkopen aan andere obligatiehouders. Ook aan derden, mits Ferax de beoogd opvolger dan heeft getoetst in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme. Ferax koopt ook zelf in als de liquiditeit dat toestaat, dit is geen verplichting.

U deelt volledig mee

Dit is een uniek aspect van beleggen met Ferax Vastgoed. Als u € 25.000 of meer investeert in obligaties, deelt u elk jaar en ook bij verkoop mee in het volledige rendement van Ferax. Er zijn geen kosten bij instappen en uitstappen. U kunt trouwens wel al instappen vanaf € 1.000.

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van Ferax moeten niet alleen vruchtbaar zijn; wij beleggen zo veel mogelijk in al duurzaam gemaakte panden en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Rendement 8% of meer

Ferax vergoedt een rente van 4%. Als u € 25.000 of meer investeert, doet u mee in de winstdeling. Wij streven ernaar elk jaar verdeeld per kwartaal een rente van 5% vooruit te betalen, mits de liquiditeit dat toelaat. De winst per jaar en de winst bij verkoop van een of meer of alle panden wordt gelijkelijk verdeeld over alle obligatiehouders. Deze winst wordt na de vaststelling van de jaarcijfers aan het begin van enig jaar uitgekeerd. Wij verwachten dat deze winst 8-10% per jaar bedraagt. Bij uiteindelijke verkoop wordt de winst ook naar rato over de geïnvesteerde bedragen van alle obligatiehouders verdeeld. Dit verhoogt de totale winst met nog enkele procenten. De initiators van Ferax Vastgoed beleggen zelf ook mee in de obligaties en delen op die manier mee in de winst.

Opbrengst van vastgoed; een rekenvoorbeeld

Beleggen met eigen geld

€400.000

€32.000

€6.400

€25.600

Rendement (25.600/400.000)

6,4%

Beleggen met geleend geld

€150.000

€250.000

€32.000

€6.400

€8.750

€16.850

Rendement (16.850/150.000)

11,23%

Interesse om te beleggen? Vraag dan de prospectus aan

prospectus aanvragen 
Prospectus aanvragen

Bedankt voor uw belangstelling.

Mocht u vragen hebben of kennis willen maken?
Laat dan uw naam en telefoonnummer en/of email adres en wij zullen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons ook altijd bellen op: 071-519 11 20.

Wij horen graag van u,
Paul Vernooijs en Dave van Helsdingen