Hoe het werkt

Werkwijze Ferax

Van de € 4.999.000 aan totaal uitgezet obligatiekapitaal, koopt Ferax Vastgoed verhuurde huizen en appartementen. Door tot globaal 70% van de waarde van de panden bancair te financieren zal de grootte van het fonds uiteindelijk circa € 15.000.000 bedragen.

Geen zorgen van beheer

Ferax ontneemt u alle zorgen van de belegging, van de aankoop, financiering, verhuur, onderhoud, boekhouding en beheer, tot aan de uiteindelijke verkoop. Hiervoor ontvangt Ferax een vergoeding van jaarlijks 5% van de ontvangen huur.

Toezicht op naleving van de voorwaarden

Het bestuur van Stichting Toezicht Ferax Vastgoed bestaat uit obligatiehouders. Zij houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden, zoals de besteding van de inleg van de obligatiehouders aan aankoop van vastgoed en/ of aflossing van financieringen op vastgoed, uitbetaling van rente etc.

Looptijd

De looptijd is 5 jaar, hierna volgt de aflossing en wordt de opbrengst verdeeld. Als de markt ongunstig is, kunnen panden langer aangehouden worden. Er wordt altijd naar gestreefd om de beste panden in te brengen in een volgend fonds, waarin u ook kunt deelnemen.

Risico spreiden leidt tot meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van onze club, die gezamenlijk panden koopt en verhuurt. Daarmee kunt u beter risico spreiden. Door de schaal gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag waardoor de winst groter is. Dit is het voordeel van gezamenlijk beleggen.

Welke panden en plaatsen?

Wij selecteren panden, met aanschafkosten inclusief verbouwing, die een huur van circa 7% à 8% zullen opbrengen. Dat doen wij in voornamelijk in Leiden, Den Haag, maar ook in andere gebieden als zich daar een goede investeringskans voordoet.

Beleggen met Ferax is 100% transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend een volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken en aankoopovereenkomsten controleren. De initiatoren van Ferax beleggen ook in de obligaties van Ferax. Uw belang is ons belang.

Obligaties verkopen

Obligatiehouders kunnen de obligaties tussentijds verkopen aan andere obligatiehouders of derden, mits Ferax de beoogd opvolger heeft getoetst in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme. Ferax koopt ook zelf in als de liquiditeit dat toestaat, dit is geen verplichting.

U deelt volledig mee

Als u € 25.000 of meer investeert, deelt u elk jaar en ook bij verkoop mee in het volledige rendement van Ferax. Er zijn geen kosten bij instappen en uitstappen. U kunt trouwens al instappen vanaf € 1.000. Tot een inschrijving van € 25.000 betaalt u emissiekosten als vergoeding voor de administratiekosten.

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van Ferax moeten niet alleen vruchtbaar zijn, wij beleggen zo veel mogelijk duurzaam en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Uw belastingadviseur kunt u daarover verder informeren.

Rendement 8% of meer

Ferax vergoedt een rente van 4%. Bij € 25.000 of meer bent u winstdelende obligatiehouders en ontvangt u elk jaar een bonusrente die bestaat uit de jaarlijkse winst op de verhuur en eventuele tussentijdse verkoop. Hierdoor is de totale rente snel 8-10% per jaar. Bij uiteindelijke verkoop wordt de winst naar rato verdeeld.

Opbrengst van vastgoed; een rekenvoorbeeld

Beleggen met eigen geld

€400.000

€32.000

€6.400

€25.600

Rendement (25.600/400.000)

6,4%

Beleggen met geleend geld

€150.000

€250.000

€32.000

€6.400

€8.750

€16.850

Rendement (16.850/150.000)

11,23%

Interesse om te beleggen? Vraag dan de prospectus aan

prospectus aanvragen 
Prospectus aanvragen

Bedankt voor uw belangstelling.

Mocht u vragen hebben of kennis willen maken?
Laat dan uw naam en telefoonnummer en/of email adres en wij zullen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons ook altijd bellen op: 071-519 11 20.

Verstuur

Wij horen graag van u,
Paul Vernooijs en Dave van Helsdingen