Hoe het werkt

Hoe werkt beleggen met Ferax Vastgoed?

Zelf beleggen in vastgoed en het beheren en verhuren kost tijd. Ferax belegt door beleggers ingelegd vermogen in verhuurd vastgoed en keert de volledige winst uit.

U deelt volledig mee

Ferax Vastgoed 2 BV is opgezet als een instrument voor gezamenlijke belegging. Ferax Vastgoed 2 is de eigenaar en exploitant van de beleggingen. Als u € 25.000 of meer investeert, deelt u elk jaar en ook bij verkoop mee in het volledige rendement van Ferax. Er zijn geen kosten bij instappen en uitstappen. U kunt trouwens al instappen vanaf € 1.000. Tot een inschrijving van € 25.000 betaalt u emissiekosten als vergoeding voor de administratiekosten.

Meedoen is: geen zorgen van beheer

Ferax regelt alle zaken van de belegging, van de aankoop, financiering en de verhuur, onderhoud en boekhouding en het dagelijks beheer uiteraard, tot aan de uiteindelijke verkoop. Dat hoeft u allemaal niet te doen.

Voor deze werkzaamheden ontvangt Ferax een vergoeding die daarmee in verhouding staat. Onzes inziens is er geen verschil met wanneer u zelf zou beleggen en al het werk zelf zou doen. De initiatoren van Ferax beleggen ook in de obligaties van Ferax. Uw belang is ons belang.

Meedoen is: beter spreiden en minder risico en meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van een groep die gezamenlijk veel meer panden koopt en verhuurt dan u alleen zou doen. Daarmee kunt u beter spreiden in de markt en loopt u minder risico's dan wanneer u het zelf zou doen. Door de aantallen van de beleggingen gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag waardoor de winst groter is.

Waarin belegt Ferax Vastgoed 2 dat geld?

Van de bijna 5 miljoen aan totaal uitgezet obligatiekapitaal, koopt Ferax Vastgoed 2 BV, verhuurde huizen en huizen die na verbouwing kamergewijs kunnen worden verhuurd. Ook kopen wij appartementen, die verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld expats. Dat doen wij in Leiden, Den Haag en gemeentes in die omgeving, maar ook in andere gebieden, als zich daar een goede investeringskans voordoet.

Werkwijze Ferax

Panden kopen wij het liefst in uitgewoonde staat. Met de verbouwing realiseren we een meerwaarde omdat de waarde na verbouwing meestal meteen hoger is dan de aanschafkosten. Wij mikken op panden met aanschafkosten inclusief verbouwing die een huur van circa 7% à 8% zullen opbrengen. Dat kan. Dat hebben we in het vorig fonds met Serie A ook gedaan.

Na aankoop en verhuur of direct al worden deze appartementen gefinancierd, tot globaal 70% van de waarde. Banken financieren liever op een bestaande situatie dan op een plan.

Uiteindelijk zal de grootte van het fonds met als basis € 4.999.000 aan obligatiekapitaal, dus circa 14 tot 15 miljoen euro bedragen. Daar verwachten wij anderhalf tot twee jaar over te doen. De mooie aankoop komt niet elke week voorbij.

Interesse in beleggen?

Vraag dan de prospectus aan!
Vul uw gegevens in en wij mailen de prospectus naar het ingevulde e-mailadres.

vraag prospectus aan

Risicodragend participeren?

Wilt u risicodragend participeren?
Dat kan! Neem contact met ons op over de mogelijkheden van risicodragend participeren.

neem contact op

Uniek voor Nederland: Het gehele rendement wordt uitgekeerd

Ferax Vastgoed verdeelt al het rendement onder de beleggers die € 25.000 of meer investeren. Er wordt als voorschot hierop per jaar 5% rente uitgekeerd. Er zijn geen instapkosten en geen uitstapkosten. Dit is uniek in Nederland.

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax Vastgoed

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van de Ferax Vastgoed moeten niet alleen vruchtbaar zijn. Ferax Vastgoed wil waar dat kan beleggen in duurzaam vastgoed en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

Toezicht op naleving van de voorwaarden

De Stichting Toezicht Ferax Vastgoed, waarvan het bestuur bestaat uit obligatiehouders, houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden, zoals de besteding van de inleg van de obligatiehouders aan aankoop van vastgoed en/ of aflossing van financieringen op vastgoed, uitbetaling van rente etc.

Beleggen met Ferax is 100% transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend een volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken en aankoopovereenkomsten controleren.

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Opbrengst van vastgoed; een rekenvoorbeeld

Wij hebben een pand van 400.000 euro, dat is verhuurd voor 32.000 euro per jaar. Stel de kosten van onderhoud, beheer, gemeentelasten etc. zijn 6.400 euro, dan houden wij 25.600 euro over. De opbrengst is dus 6,4%.

Beleggen met eigen geld

€400.000

€32.000

€6.400

€25.600

Rendement (25.600/400.000)

6,4%

Beleggen met geleend geld

€150.000

€250.000

€32.000

€6.400

€8.750

€16.850

Rendement (16.850/150.000)

11,23%

Financieringshefboom

De hefboom van financiering werkt als volgt. Wij lenen tegen 3,5% per jaar, 250.000 euro van de bank. Dan houden wij 16.850 over, 26.000 minus de rente van 8.750.

Zelf hebben we 150.000 euro ingelegd. De opbrengst van 16.850 is daarop 11,23%.

Van dat bedrag moet de aflossing nog worden betaald. Deze gaat echter in de vrije waarde van het pand zitten en verwacht mag worden dat dat bedrag bij verkoop weer

terugkomt, samen met de waardestijging, die ook voor de beleggers is. De aflossing is meestal 2% per jaar, dus 5.000. Het direct uitkeerbaar rendement is dan 11.850 of 7,9%.

In plaats van 1 pand kunnen door de hefboom van financieren met geleend geld al bijna drie panden worden gekocht. Daardoor is niet alleen het rendement op het eigen geld hoger, maar kan het beleggersrisico over meerdere objecten gespreid worden..

Dit regelt Ferax Vastgoed voor haar investeerders.

Looptijd

De looptijd van Obligatielening Serie B is 5 jaar. Dan moet de lening worden afgelost. Dat kan alleen maar als de beleggingen worden verkocht en de opbrengst wordt verdeeld over de Obligatiehouders. Als de marktomstandigheden ongunstig zijn, kan Ferax besluiten de panden nog maximaal vijf jaar aan te houden. Er wordt altijd naar gestreefd om panden door te rollen naar een volgend fonds waarin de bestaande investeerders en nieuwe intekenaars kunnen investeren. Naar verwachting renderen alle panden immers prima. Slecht renderende beleggingen kunnen en zullen natuurlijk wel en ook tussendoor afgestoten worden.


Looptijd 5 jaar te lang?

Obligatiehouders kunnen de obligaties altijd verkopen aan andere obligatiehouders. Ferax zelf koopt ook in als de liquiditeit dat toestaat. Bij een volledige belegging zijn er geen liquide middelen en zult u als verkopend obligatiehouder moeten wachten. Ferax is niet verplicht om in te kopen.

De obligatiehouder mag de obligatie ook aan derden verkopen, mits Ferax Vastgoed de beoogd opvolgende Obligatiehouder heeft getoetst in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme. Elke nieuwe obligatiehouder wordt aan deze Wet getoetst.

Rendement 8% of meer

Ferax vergoedt uit de huurinkomsten een rente van 4%. Bij een inschrijving voor 1 november 2019 is dat echter 5% voor de gehele looptijd. De rente is, net als de winstdeling, ook afhankelijk van de inkomsten van Ferax.. De rente op de obligaties is inflatievolgend. Over liquide middelen die nog op de bank staan, betaalt Ferax geen rente.

De rente wordt direct al bijgehouden. Ze wordt betaald wanneer het uit de exploitatieresultaten kan worden betaald. Dit is om te voorkomen dat rente betaald zou worden met door de Obligatiehouders op de Obligaties ingelegd geld. De verwachting is, omdat het nu eind 2019 is, dat er vanaf het tweede kwartaal van 2020, al wordt uitgekeerd. Er wordt per (kalender)kwartaal betaald, na afloop van het kwartaal..

De bonusrente uit winstdeling wordt betaald na vaststelling van de eerste jaarcijfers in 2021..

Obligatiehouders met een investering van € 25.000 of meer ontvangen elk jaar een bonusrente. Die bestaat uit de jaarlijkse winst op de verhuur en eventuele tussentijdse verkoop. Deze wordt naar rato verdeeld over alle kwalificerende obligatiehouders. Hierdoor is de totale rente snel 8-10% per jaar. Ook de winst bij de uiteindelijke verkoop van een pand wordt op die manier verdeeld. Deze zal, verwachten wij, nog wel een paar procenten bedragen. Wij vinden een totaal van 12% achteraf, berekend op jaarbasis, goed haalbaar.

Interesse om te beleggen? Vraag dan de prospectus aan

prospectus aanvragen 
Prospectus aanvragen