Hoe het werkt

Hoe werkt beleggen met Ferax Vastgoed?

Zelf beleggen in vastgoed en het beheren en verhuren kost tijd. Ferax belegt door beleggers ingelegd vermogen in verhuurd vastgoed en betaalt 5% rente op de obligaties van inschrijvers die voor 1 september inschrijven (in plaats van 4%). U kunt al instappen vanaf € 1.000. Ferax verdeelt al het rendement onder de beleggers. Geen instapkosten en geen uitstapkosten. De directie rekent een redelijke vergoeding voor het management. Tot een inschrijving van € 25.000 betaalt u wel emissiekosten als vergoeding voor de administratiekosten.

U deelt volledig mee

Ferax Vastgoed 2 BV is opgezet als een instrument voor gezamenlijke belegging. Als u € 25.000 of meer investeert, deelt u elk jaar en ook bij verkoop mee in het volledige rendement van Ferax. Er zijn geen kosten bij instappen en uitstappen.

Initiators beleggen mee

De initiators van Ferax beleggen zelf ook mee in Ferax en delen op die manier in de winst.

Zij doen al het werk tegen de vastgestelde vergoeding. De directie van Ferax ontvangt alleen een managementvergoeding. Verder is er geen verschil met wanneer u zelf zou beleggen en al het werk zelf zou doen.

De initiators staan persoonlijk borg jegens de geldverstrekkende financiële instellingen.

Meedoen is: geen zorgen van beheer

Ferax regelt alle zaken van de belegging, van de aankoop en de verhuur, onderhoud en boekhouding, tot aan de uiteindelijke verkoop. Dat hoeft u allemaal niet te doen.

Ferax Vastgoed 2 BV is de eigenaar en exploitant van de beleggingen. Het management is ervaren en kent de markt goed. Het beschikt over ruime kennis en ervaring, zowel op het gebied van vastgoed zelf, als op juridisch, commercieel en fiscaal gebied.

Meedoen is: beter spreiden en minder risico en meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van een groep die gezamenlijk veel meer panden koopt en verhuurt dan u alleen zou doen. Daarmee kunt u beter spreiden in de markt en loopt u minder risico's dan wanneer u het zelf zou doen. Door de aantallen van de beleggingen gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag waardoor de winst groter is.

Wat doet Ferax Vastgoed 2 met dat geld?

Van de nagenoeg 5 miljoen aan totaal uitgezet obligatiekapitaal, naar gelang ontvangst van de gestorte gelden, koopt Ferax Vastgoed 2 BV, verhuurde huizen en huizen die na verbouwing kamergewijs kunnen worden verhuurd. Ook kopen wij appartementen, die verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld expats. Dat doen wij in Leiden, Den Haag en gemeentes in die omgeving, maar ook ad hoc in andere gebieden, als zich daar een goede investeringskans voordoet.

Interesse in beleggen?

Vraag dan de prospectus aan!
Vul uw gegevens in en wij mailen de prospectus naar het ingevulde e-mailadres.

vraag prospectus aan

Risicodragend participeren?

Wilt u risicodragend participeren?
Dat kan! Neem contact met ons op over de mogelijkheden van risicodragend participeren.

neem contact op

Initiators beleggen mee

De initiators van Ferax beleggen zelf ook mee in Ferax en delen op die manier in de winst. Zij doen al het werk tegen de vastgestelde vergoeding.

De directie van Ferax ontvangt alleen een managementvergoeding. Verder is er geen verschil met wanneer u zelf zou beleggen en al het werk zelf zou doen.

De initiators staan persoonlijk borg jegens de geldverstrekkende financiële instellingen.

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax Vastgoed

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van de Ferax Vastgoed moeten niet alleen vruchtbaar zijn. Ferax Vastgoed wil waar dat kan beleggen in duurzaam vastgoed en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

Ferax kent de markt en belegt zelf mee

Ferax Vastgoed is de eigenaar en exploitant van de beleggingen. Het management is ervaren en kent de markt goed. Het beschikt over ruime kennis en ervaring, zowel op het gebied van vastgoed zelf, als op juridisch, commercieel en fiscaal gebied. De leidinggevenden van Ferax beleggen ook zelf in het vastgoed. Als obligatiehouder heeft u de zekerheid dat uw belang ook ons belang is.

Toezicht op naleving van de voorwaarden

De Stichting Toezicht Ferax Vastgoed, waarvan het bestuur bestaat uit obligatiehouders, houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden, zoals de besteding van de inleg van de obligatiehouders aan aankoop van vastgoed en/ of aflossing van financieringen op vastgoed, uitbetaling van rente etc.

Beleggen met Ferax is 100% transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend een volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken en aankoopovereenkomsten controleren.

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Opbrengst van vastgoed; een rekenvoorbeeld

Wij hebben een pand van 400.000 euro, dat is verhuurd voor 32.000 euro per jaar. Stel de kosten van onderhoud, beheer, gemeentelasten etc. zijn 6.400 euro, dan houden wij 25.600 euro over. De opbrengst is dus 6,4%.

Beleggen met eigen geld

€400.000

€32.000

€6.400

€25.600

Rendement (25.600/400.000)

6,4%

Beleggen met geleend geld

€150.000

€250.000

€32.000

€6.400

€8.750

€16.850

Rendement (16.850/150.000)

11,23%

Financieringshefboom

De hefboom van financiering werkt als volgt. Wij lenen 250.000 euro van de bank. Daarvoor betalen wij 3,5%. Dat is 8.750 euro. Dan houden wij dus 26.000 minus 8.750 over, ofwel 17.250.

Zelf hebben we 150.000 euro ingelegd. De opbrengst van 17.250 is daarop 11,5%.

Wel moet de aflossing nog daarvan worden betaald, maar die komt bij verkoop weer terug, samen met een waardestijging. Die is ook voor de beleggers. De aflossing is meestal 2% per jaar, dus 5.000. Het direct uitkeerbaar rendement is dan 12.250 of 8,2%.

Met 4 ton eigen geld koop je een pand, met de hefboom van bancair geld al bijna drie. Niet alleen het rendement op het eigen geld is hoger, maar door te financieren hou je ook in absolute zin meer geld over en bovendien kun je het beleggersrisico spreiden over meerdere objecten.

Dit regelt Ferax Vastgoed voor haar investeerders.

Looptijd

De looptijd van Obligatielening Serie B is 5 jaar. Dan moet de lening worden afgelost. Dat kan alleen maar als de beleggingen worden verkocht en de opbrengst wordt verdeeld over de Obligatiehouders. Als de marktomstandigheden ongunstig zijn, kan Ferax besluiten de panden nog maximaal vijf jaar aan te houden. Er wordt altijd naar gestreefd om panden door te rollen naar een volgend fonds waarin de bestaande investeerders en nieuwe intekenaars kunnen investeren. Naar verwachting renderen alle panden immers prima. Slecht renderende beleggingen kunnen en zullen natuurlijk wel en ook tussendoor afgestoten worden.


Looptijd 5 jaar te lang?

Obligatiehouders kunnen de obligaties altijd verkopen aan andere obligatiehouders. Ferax zelf koopt ook in als de liquiditeit dat toestaat. Bij een volledige belegging zijn er geen liquide middelen en zult u als verkopend obligatiehouder moeten wachten. Ferax is niet verplicht om in te kopen.

De obligatiehouder mag de obligatie ook aan derden verkopen, mits Ferax Vastgoed de beoogd opvolgende Obligatiehouder heeft getoetst in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme. Elke nieuwe obligatiehouder wordt aan deze Wet getoetst.

Rendement

Ferax vergoedt een rente van 4%. Bij een inschrijving voor 1 september 2019 is dat echter 5% voor de gehele looptijd. De rente op de obligaties is inflatievolgend. Over liquide middelen die nog op de bank staan, betaalt Ferax geen rente.

De rente wordt betaald wanneer deze uit de exploitatieresultaten kan worden betaald, teneinde te voorkomen dat rente betaald zou worden met door de Obligatiehouders op de Obligaties ingelegd geld. De verwachting is dat voor het eerst rente wordt betaald per 1 januari 2021 en vervolgens per (kalender)kwartaal en de extra rente na vaststelling van de eerste jaarcijfers, in 2021, wordt betaald.

Obligatiehouders met een investering van € 25.000 of meer ontvangen elk jaar een bonusrente. Die bestaat uit de jaarlijkse winst op de verhuur en eventuele tussentijdse verkoop. Deze wordt naar rato verdeeld over alle kwalificerende obligatiehouders. Hierdoor is de totale rente snel 8-10% per jaar. Ook de winst bij de uiteindelijke verkoop van een pand wordt op die manier verdeeld.

Deze zal na de looptijd van 5 jaar, verwachten wij, nog wel een paar procenten bedragen. Wij vinden een totaal van 12% achteraf berekend op jaarbasis goed haalbaar.

Interesse om te beleggen? Vraag dan de prospectus aan

prospectus aanvragen 
Prospectus aanvragen