In de prospectus en de voorwaarden van de obligaties staat dat aan iedereen die tot 1 september inschrijft op de obligaties gedurende de gehele looptijd 5% wordt vergoed over de op de obligaties ingelegde gelden . Dat is eerder verlengd naar 1 november 2019. Inmiddels is deze datum ook verstreken. Wij vergoeden vanaf 1 november 4% over (cumulatieve) bedragen lager dan € 25.000. Voor door obligatiehouders geïnvesteerde bedragen vanaf in totaal € 25.000, handhaven wij de voorschotbetaling van 5%. Immers, vanaf € 25.000 geniet de obligatiehouder een volledige winstdeling, dus maakt het niet uit welke rente als voorschit wordt betaald. Ferax Vastgoed betaalt per kwartaal naar rato uit.

Prospectus aanvragen